بازوی ربات

UnionLaser Robot Arm Working

نام تجاری:یونیون لیزر

کلید واژه ها:بازوی ربات؛ماشین بازوی ربات ;بازوی ربات 5 محور

1. منبع انرژی مدرن و کارآمد.

2. عملکرد جوشکاری عالی.

3. ماشین رباتیک جوش دارای احتراق قوس دقیق و تمیز است.


ایالات متحده را وصل کنید

به ما فریاد بدهید
به روز رسانی ایمیل را دریافت کنید